PREVENTIE

  • Toename van chronische ziektes zoals obesitas en diabetes
  • Toename van uitval onder werkende mensen door psychische klachten waaronder stress en burn-out
  • Zorgkosten stijgen tot 174 miljard euro in 2040
  • Preventie als oplossing

Druk op de Zorg

Het huidige zorgstelsel is in de toekomst financieel niet meer haalbaar. Op dit moment bedragen de zorgkosten 95,3 miljard euro en deze zullen verder stijgen tot 174 miljard euro in 2040. Deze stijging komt voort uit vergrijzing, maar zeker ook door de toenemende mate van (chronische) ziektes. In 1990 had 33% van de volwassen Nederlanders overgewicht, in 2018 is dit percentage flink hoger, namelijk 50,2%. Het aantal mensen met obesitas is in diezelfde tijdspanne verdrievoudigd van 5,5% naar 15%. Op dit moment lijden er 1,1 miljoen mensen aan diabetes, dit aantal stijgt elke week met 1000 patiënten. Er sterven jaarlijks 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker ruim 37.000 aan hart- en vaatziekten, dat komt neer op respectievelijk 29,6% en 24,6% van het totaal aantal sterfgevallen per jaar.

Daarnaast neemt de uitval op de werkvloer als gevolg van psychisch ziektes toe. Het omzetverlies door ziekteverzuim bedraagt 11,5 miljard euro per jaar. Het NCPSB (Centrum Preventie Stress en Burn-out) luidt de noodklok dat de verwachting is dat het aantal mensen dat uitvalt of minder inzetbaar is oploopt in 2030 tot 25% van de totale beroepsbevolking. Tevens zien we toenemende problematiek op gebied van cognitie (ADHD, Alzheimer), fertiliteit (vruchtbaarheid mannen en vrouwen neemt af), allergieën en spijsverteringsproblematiek.

Toename van klachten & ziekte

De gemeenschappelijke risicofactor die ten grondslag ligt aan onze toenemende ziektelast is de westerse levensstijl. Deze levensstijl bevat veel stress, weinig beweging, matig tot slechte voedingskeuzes, blootstelling aan gifstoffen en tekorten aan voedingsstoffen (vitamines en mineralen).

De bovenstaande cijfers zullen toenemen met de huidige leefgewoontes en de financiële gevolgen hiervan zijn zoals eerder benoemd niet te overzien.
Een bekend gezegde is voorkomen is beter dan genezen. Echter is de zorg nu gericht op genezen en niet op voorkomen. Veelal zijn behandelingen in de eerste en tweedelijns zorg curatief. Langzaamaan komt het besef dat de zorg moet ombuigen naar een preventief stelsel. Alleen hierdoor kan de totale ziektelast terug worden gebracht waardoor de financiële druk ook afneemt.

Het Nationale Preventieakkoord

De Nederlandse Overheid heeft in 2018 het Nationale Preventieakkoord opgesteld. Op korte termijn hoopt Noordwijk Gezond samen te werken met andere partijen zoals gemeente, zorgverzekeraars en andere innovatieve partijen. Met het streven om in te zetten op realisatie van de gestelde doelen binnen het Preventieakkoord.

Een veelzeggende alinea uit het Nationale Preventieakkoord:

“Het draagvlak voor preventie is groot. Maar wat zijn precies de ambities? Hoe zou anno 2040 een gezonder Nederland eruitzien? In 2040 zetten we veel meer in op preventie en minder op zorg. Mensen, jong en oud, worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Preventie staat op het netvlies van zorgprofessionals. Een gezonde levensstijl staat voorop. En mensen worden niet ziek(er) door stress van opeengestapelde problemen of depressieve klachten. De zorg is zodanig ingericht dat de inzet van preventie en samenwerking in de zorg en met partijen daarbuiten wordt bevorderd”.

Preventie als oplossing

Binnen Noordwijk Gezond ligt de nadruk op preventie. Het bijsturen en aanpassen van de levensstijl staat centraal. Met behulp van regelmatige leefstijlconsults kan men alle facetten van vitaliteit nagaan. Hoe staat iemand in het leven? Hoe is de conditie? Hoe zijn de relaties? Welke voedingsgewoonten heeft iemand? Hoeveel dagelijkse beweging heeft iemand?

Wilt u werken aan uw gezondheid? Maak hier een afspraak met Noordwijk Gezond.

Wij gebruiken cookies op de site!
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.