JAARLIJKSE CHECK

  • De ‘Jaarlijkse Check’ kan inzicht geven in uw gezondheid op fysiek en mentaal vlak
  • Aan de hand van de bevindingen kan een behandelplan op maat gemaakt worden

De Jaarlijkse Check

Tijdens de jaarlijkse check wordt uw gezondheid op verschillende manieren in kaart gebracht. Aan de hand van fysieke testen krijgen we inzicht in uw kracht en conditie. We krijgen inzicht in de mate van bewegen, stress en uw lichaamssamenstelling. Denk hierbij aan bloeddruk, BMI en vetpercentage.

Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre eventuele klachten in relatie staan tot uw leefstijl. Met leefstijl bedoelen we niet alleen bewegen maar ook voedingsgewoontes. Eventuele tekorten in voedingsstoffen worden hierbij ook bekeken.

Behandelplan op maat

Wanneer de intake heeft plaats gevonden, oftewel de jaarlijkse check, zullen de bevindingen verwerkt worden. Vervolgens krijgt u een behandelplan op maat. Het behandelplan geeft u handvatten om uw gezondheid te verbeteren. Dit betekent dat u concrete adviezen krijgt op het gebied van voeding, mentale gezondheid en bewegen. Ook kan het zo zijn dat u wordt geadviseerd om een specialist op een van deze gebieden te consulteren. Hierbij kunt u denken aan een (personal) trainer, psychosomatisch therapeut, fysiotherapeut of diëtist.

Waarom elk jaar testen?

De jaarlijkse check is niet verplicht maar wel aan te raden. Door jaarlijks in kaart te brengen hoe verschillende facetten van uw gezondheid scoren, kunt u aansturen op behouden en/of verbeteren van de gezondheid. Hierdoor verkleint u de kans op (chronische) ziekten en vervelende kwalen.

Conclusie

Preventief met uw gezondheid bezig zijn kan zowel op lange als korte termijn voordelen opleveren. Op lange termijn wordt de kans verkleint dat u chronische ziekten ontwikkeld. Op korte termijn kunnen bestaande klachten en/of disbalans van het lichaam verbeterd worden door uw leefstijl bij te sturen.

Bent u geïnteresseerd om bij Noordwijk Gezondheid de jaarlijkse check te laten doen, neem dan contact op via het contactformulier.

 

 

Wij gebruiken cookies op de site!
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.