DNA Leefstijl Test

  • De genen zijn een blauwdruk van (fysieke) eigenschappen en de gezondheid
  • De leefstijl beïnvloed de uiting van genen
  • Met behulp van de DNA-analyse kan de leefstijl geoptimaliseerd worden

Wat is de DNA?

Deoxyribonucleid Acid (DNA) bevindt zich in iedere lichaamscel en is het materiaal waarin de erfelijke informatie is vastgelegd. Een DNA molecuul bestaat uit twee strengen van nucleotiden (bouwstenen) die in de vorm van een dubbele helix om elkaar heen zijn gedraaid. De erfelijke informatie ligt besloten in de volgorde, oftewel sequentie, van de nucleotiden. Doordat hier weer veel verschillende samenstellingen mogelijk zijn, kan de volgorde zorgen voor unieke erfelijke informatie.

De nucleotidenvolgorde van DNA kan worden gekopieerd in een ander materiaal, namelijk het RNA. Dat wordt vertaald in eiwitten, die allerlei biologische functies vervullen. Een stukje DNA dat op die manier afgelezen en vertaald kan worden in een eiwit, noemen we een gen. Elk gen beschrijft dus de code van een kenmerk, die (mee)bepaalt hoe het lichaam eruit ziet, hoe het functioneert en hoe iemand is. Dit is wat ieder mens uniek maakt.

Genen versus Leefstijl

In hoeverre de genen invloed hebben op de gezondheid is vaak onderwerp van discussie. Echter is op basis van studies aangetoond dat de genen voor minimaal vijftig procent verantwoordelijk zijn voor de (fysieke) eigenschappen. De andere vijftig procent wordt bepaald door de leefstijl- en omgevingsfactoren. Met andere woorden; in welke mate de genen zich uiten, wordt mede bepaald door beïnvloedbare factoren op het gebied van leefstijl. Denk hierbij aan voeding, slaap en bewegen.

Inzicht in uw gezondheid op basis van uw genen

Zoals eerder is beschreven, is iedereen uniek door de samenstelling van de genen. De aanwezigheid van specifieke genen kunnen informatie geven over de gezondheid. Zo kan de aanwezigheid van het APOA2 gen vertellen hoe de lichamelijke reactie is op verzadigde vetten. Dit is slechts een voorbeeld. Door specifieke genen in kaart te brengen kunt u meer te weten komen over uw stofwisseling, risico op overgewicht, welke vitamines en mineralen het lichaam nodig heeft, cardiovasculaire gezondheid, kans op verslaving en veroudering, vermogen om te ontgiften en welke (sport)activiteiten passen bij het lichaam.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en betrouwbaar bewijs wordt bepaald welke genen geanalyseerd worden. Het gaat hierbij om de genen waarvan bewezen is dat zij invloed hebben op een specifiek gezondheidsaspect. Uiteraard vindt de analyse plaats in een gecertificeerd laboratorium.

De resultaten van de DNA Leefstijl Test

Wanneer de test is afgenomen en het speeksel is geanalyseerd, ontvangt u de resultaten in een overzichtelijk digitaal of gedrukt boekwerk. Hierin staat vermeld welke genen bij u een belangrijke rol spelen als het gaat om uw gezondheid.

Aan de hand van deze informatie kan gekeken worden waar ruimte voor verbetering is op gebied van uw leefstijl. Op basis van uw genetische aanleg krijgt u advies over het voedingspatroon, over bewegen/sporten en over het supplementeren van vitamines en mineralen,  

Conclusie

Door gebruik te maken van de DNA Leefstijl Test krijgt u inzicht in verschillende aspecten van uw gezondheid. Op basis van de DNA-analyse kan uw leefstijl geoptimaliseerd worden waardoor gezondheid en vitaliteit verbeteren.

Bent u geïnteresseerd om bij Noordwijk Gezondheid de DNA Leefstijl Test te laten doen, neem dan contact op via het contactformulier.

Het is ook mogelijk om de test zelf te bestellen door hier te klikken. De resultaten kunt u naderhand bespreken met uw orthomoleculair therapeut.

Bronnen:

www.allesoverdna.nl

www.mijnlabtest.nl

Wij gebruiken cookies op de site!
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.